13324364_1699219080330654_258102787_o

Innkalling til Årsmøte

Den 19.3-2018 kl. 19.00 blir det halde
ordinært årsmøte i Uskedal Idrettslag
i gamleskulen.

Saker:

1. Opning av årsmøte.
     – Val av møteleiar og protokollunderskrivar.
     – Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldingar.

3. Gjennomgang og godkjenning av årsrekneskap.

4. Gjennomgang og godkjenning av saksliste.
    – Endring av dagens signeringskrav, «hele styret i fellesskap»,
       til «to styremedlemmer i fellesskap».
    – Heving av kontingent for medlemsskap frå dagens satsar
       til; 500 for enkeltmedlem og 1500 for familie. 

5. Val av nytt styre.
    – Med unntak av kasserar stiller styret til omval.
    – På val: Hilde Tungesvik Myklebust / kasserar.

6.Diverse.

, , ,

Nettside fra Fjellvann