Medlemskap

Satsane for medlemskap i Uskedal idrettslag er kr. 500,- for enkeltmedlemmar og kr. 1500,- for familiemedlemskap

Familiemedlemskap trer i kraft når to foreldre og eit born er medlemmar. Born utover det går då gratis.

Uskedal IL set stor pris på om du melder inn alle borna, noke som gjer oss meir støtte, større handlefridom og meir variert aktivitet i laget.

Det er ynskjeleg at dei som melder seg inn nyttar MIN IDRETT, då opplysningane blir henta frå folkeregisteret og ein unngår feil. Ein opprettar då ein konto der , og vel deretter Uskedal IL som idrettslag å knytte seg til. Dette systemet vert også ofte nytta til påmelding i konkuransar, kurs mm.

Har du spørsmål om medlemskap kan det rettast til Geir Enes på tlf. 99 52 10 89 eller med ein e-post til Geir HER

Vi ynskjer deg velkomen som medlem i Uskedal idrettslag!

 

Du finn sida for innmelding HER

 

Nettside fra Fjellvann