Medlemskap


Satsane for medlemskap i Uskedal idrettslag er kr. 500,- for enkeltmedlemmar og kr. 1500,- for familiemedlemskap

Familiemedlemskap trer i kraft når to foreldre og eit born er medlemmar

specific illnesses or of medical treatment for certain illnesses. sildenafil 100mg – lower range (‘normal’).

. Born utover det går då gratis.

Uskedal IL set stor pris på om du melder inn alle borna, noke som gjer oss meir støtte, større handlefridom og meir variert aktivitet i laget.

Det er ynskjeleg at dei som melder seg inn nyttar MIN IDRETT, då opplysningane blir henta frå folkeregisteret og ein unngår feil. Ein opprettar då ein konto der , og vel deretter Uskedal IL som idrettslag å knytte seg til. Dette systemet vert også ofte nytta til påmelding i konkuransar, kurs mm.

Har du spørsmål om medlemskap kan det rettast til Geir Enes på tlf. 99 52 10 89 eller med ein e-post til Geir HER

Vi ynskjer deg velkomen som medlem i Uskedal idrettslag!

 

Du finn sida for innmelding HER

 

Nettside fra Fjellvann