Reiseutgifter

Reiser i samband med bortekampar i fotball

Retningslinjene gjeld for reiser som går ut av kommunen, eller ved reiser der vi passerar bomstasjonar, som t.d. til Halsnøy.

UIL dekker utgifter i samband med ferjereiser; billettar for spelarar og bilar.

Alle spelarar som sit på betalar kr. 100,- i eigenandel pr. tur. Desse pengane går til den som stiller med bil, og skal dekka eventuelle bompengar og utgifter til drivstoff.

Nettside fra Fjellvann