HOVUDLAGET

Uskedal Idrottslag vart etablert 9. mai 1935.

Idrettslaget er eit aktivt fleiridrettslag med grupper for fotball, turn/trim, ski, friidrett, tur og klatring. Laget arrangerar Spar Cup, Solfjelløpet , Sparløpet, Tussatur og den årlege sykkelrebusen!

Idrettslaget er eigar av grasbane ( 11’er bane) og friidretts arenaen «HEIO», med eige klubbhus. Laget anla i 2015 ny kunstgrasbane ( 9’er bane) i sentrum, og er i tillegg største eigar i aktivitetshuset som stod ferdig i 2008.

Nettside fra Fjellvann