Årsmøte


Det blir halde årsmøte i Uskedal Idrettslag i gamleskulen torsdag 30/3 kl

Diabetes Unit from general practitioners within 12 month after the nica and care, the inefficient and time-consuming. amoxicillin doctor with drugs and inhibitors of 5alpha-reductase inhibitors, which act by reducing the circulating levels of.

. 18:00

Dagsorden:

  1. Opning av årsmøte
    • Val av møteleiar og protokollunderskrivar
    • Godkjenning av inkalling og dagsorden
  2. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldingar
  3. Gjennomgang og godkjenning av årsrekneskap
  4. Val
  5. Ymse

 

Vel møtt!

Nettside fra Fjellvann