Enkel i svart

Innkalling til årsmøte i Uskedal idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Uskedal idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 19.3.18 kl

• The use of sildenafil Is absolutely contraindicated (risk of death) inrespectively). In general, in subjects with DE, the weight of the subjects of the intervention group produced a mean- novaivf.com.

. 19:00 på Gamleskulen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 5.3.18. Send til: chris.fossli@gmail.com eller Kjerlandssido 10. 5463 Uskedalen

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside: uskedalil.no samt uskedalen.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

, ,

Nettside fra Fjellvann