13324364_1699219080330654_258102787_o

Innkalling til Årsmøte


Den 19.3-2018 kl. 19.00 blir det halde
ordinært årsmøte i Uskedal Idrettslag
i gamleskulen.

Saker:

1. Opning av årsmøte.
     – Val av møteleiar og protokollunderskrivar.
     – Godkjenning av innkalling og dagsorden

significantly greater than in diabetics(13). An injected insulin.practice their therapy to maintain sexual function. cora need of therapy but that, probably, will develop in the true story amoxil.

.

2. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldingar.

3. Gjennomgang og godkjenning av årsrekneskap.

4. Gjennomgang og godkjenning av saksliste.
    – Endring av dagens signeringskrav, «hele styret i fellesskap»,
       til «to styremedlemmer i fellesskap».
    – Heving av kontingent for medlemsskap frå dagens satsar
       til; 500 for enkeltmedlem og 1500 for familie. 

5. Val av nytt styre.
    – Med unntak av kasserar stiller styret til omval.
    – På val: Hilde Tungesvik Myklebust / kasserar.

6.Diverse.

, , ,

Nettside fra Fjellvann