13324364_1699219080330654_258102787_o

Årsmøte Uskedal Idrettslag

Den 11.3-2020 kl. 2000 blir det halde ordinært årsmøte i Uskedal Idrettslag i gamleskulen.

Dagsorden:

1. Opning av årsmøte – Val av møteleiar og protokollunderskrivar – Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Gjennomgang og godkjenning av årsmeldingar – Utdeling av gullnål friidrett til Amund Hella Berge Soldal

3. Gjennomgang og godkjenning av årsrekneskap

4. Gjennomgang og godkjenning av saksliste – Innkomne saker; Vatn på Heio

5. Val av nytt styre Med unntak av Helene Bjørnebøle, som skifter styreposisjon til styret i fotballgruppa, stiller hovudstyret til omval, ingen andre kandidatar har meldt sin interesse.

6. Diverse

Vel møtt

,

Nettside fra Fjellvann